Informationsmaterial


Janssen har genom åren tagit fram uppskattat utbildnings- och informationsmaterial. Här finner du en lista över det material vi har tillgängligt för dig som patient/anhörig.

Du som arbetar inom sjukvården och är läkare, sjuksköterska med specifik specialitet eller psykolog kan också registrera dig och få tillgång till informationsmaterial avsedd för sjukvårdspersonal. Även andra servicefunktioner som t ex Medline-sökning och Medicinska utbildningar blir också tillgängliga för dig.

Beställ gärna det material du behöver - vårt mål är att du ska erhållit det inom fem dagar. Hör gärna av dig till oss om du har förslag på nytt utbildningsmaterial som du tycker skulle vara av värde för dig inom sjukvården.

Nedan väljer du hur många exemplar du vill beställa för varje material . Om materialet är markerat med "download" kan du klicka på pdf.länken och själv skriva ut det.

Klicka på Beställ längst ner på sidan när du har gjort ditt val.
JC-100063 Till Dig som har ett syskon med ADHD
En liten broschyr med svar på frågor och funderingar från syskon (eller kompisar och andra) till barn med ADHD

JC-090618 ADHD - När vardagen är kaos
Broschyren är utarbetad av Janssen och innehåller kortfattad information om ADHD.

JC-080626 - Du är klok som en bok, Lina
I boken berättar Lina om hur hon upplever sin vardag och de utmaningar som hon ställs inför. Boken vänder sig till barn med ADHD, deras familjemedlemmar eller andra personer i barnets närhet.

E-bok

JC-050317 – Jag är visst smart! säger Patrik
I boken följer vi Patrik i hans vardag och de utmaningar som han ställs inför. Boken vänder sig till barn med ADHD, deras familjemedlemmar eller andra personer i barnets närhet.

E-bok

Kort information om demens på turkiska
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på turkiska.

Kort information om demens på somaliska
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på somaliska.

Kort information om demens på finska
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på finska.

Kort information om demens på farsi
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på farsi.

Kort information om demens på engelska
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på engelska.

Kort information om demens på bosniska
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på bosniska.

Kort information om demens på arabiska
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på arabiska.

JC-100324 Kort information om demens på spanska
Produktneutral broschyr som kort berättar om demenssjukdomens olika faser på spanska.

<  1  |     >